Historie

Jak se rodil I. Český Lawn-Tennis Klub

Historie I. Č. L. T. Klubu počíná asi v roce 1890 v Brandýse nad Orlicí, kde paní Tynda Rösslerová zřídila vlastním nákladem tennisový court. Hrály tam rodiny Rösslerů, Hořínků, mistr Bendl s dcerou, Fr. Ondříček, České qurtetto, Dr. Lohař a j. A právě tento venkovský kroužek byl vlastním a prvým jádrem, ze kterého roku 1893 I. Č. L. T. Klub povstal, píše ve čtvrtém čísle Tennis Golf Revue v roce 1929 autor vzpomínek na zrod slavného klubu.

Členové I. ČLTK v roce 1895

V březnu 1893 je do Prahy přeložen nadšený propagátor tenisu Josef Cífka a na Střeleckém ostrově uskutečňuje svůj sen – zakládá I. Český Lawn-Tennis Klub. Jeho prvním předsedou je bratr Josefa Cífky Karel, protože „já jako důstojník jsem nemohl žádnou funkci veřejně přijmouti“, vysvětluje později Josef Cífka. „Ačkoli náš kroužek nedělal nižádné reklamy, přihlásilo se brzo na čtyřicet členů z lepší pražské společnosti s ročním příspěvkem 50 zlatých. Na podzim roku 1893 zadány a brzy schváleny stanovy utvořivšího se I. Českého Lawn-Tennis Klubu v Praze… Členstvo klubu na to zesíleno bylo tennisovým kroužkem rodiny p. Josefa Rösslera. V zimě pořádány společenské taneční večíky na Střeleckém ostrově a pilně brusleno,“ píše ve svých pamětech Josef Cífka.

Turnaj i. ČLTK v roce 1912 na Štvanici

Klub má na jaře 1895 na osmdesát členů, prosperuje a pořádá dokonce první mezinárodní turnaj nazvaný Mistrovství koruny české. Tíží ho však vysoké nájemné, a tak se stěhuje na bývalou závodní dráhu do Holešovic-Buben, asi do míst dnešního Strossmayerova náměstí. Není bez zajímavosti podotknouti, že při stěhování do Buben mnoho členů vystoupilo pro přílišnou vzdálenost od centra města. V témže roce se I. ČLTK spojuje s Českým Sculling Cerklem, jehož tenisový i hokejový odbor vstoupily do I. ČLTK již dříve.

(…)

Kompletní přehled historie klubu neleznete ve speciální revue vydané ke 120. výročí založení klubu zde

KLUBOVÝ ČASOPIS
1893-2013: I. ČLTK Praha byl založen před 120 lety
  • Oáza na ostrově
  • Konec dlouhých kalhot
  • Hvězdy na Štvanici
  • a další

Věděli jste že?

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE KLUBU
Ostrov Štvanice se dříve jmenoval "Velké Benátky".